سفارش تبلیغ
خرید بلیط هواپیما، خرید و رزرو اینترنتی ، چارتر، سامتیک

اخراجی های عشق

دنــــــــــــــیا را بـــد ســــاختــــــند

کــــــــسی را کـــــه دوســــــــت داری دوســـــــتــت نـــدارد

کـــــسی کـــه تــو را دوســـت دارد تــــو دوســـتش نــداری

امــــــــا کســـــــی کـــه تـــــو دوســــــتش داری و او هـــم

دوســتت دارد،بـــه رســم آییـــن زنـــدگانی بـــه هم نمیرسند

و ایـــــــن رنـــج است...

مــــــن تـــو را دوس دارم، و تــــو دیــــــــگـــــری را ، و

دیـــــــگــری دیـــــــگری را ...! و اینــــــگونه اســـــــــــــت

کــــــه همــــگی تنـــــــهایــــــیم!!!


"دکتر علی شریعتی"


نوشته شده در سه شنبه 91/6/14ساعت 5:32 عصر توسط شایان و میلاد نظرات ( ) | |

Design By : LoxTheme.com