سفارش تبلیغ
صبا

اخراجی های عشق

عشقت را هرگز بازگو نکن!

عشقت که هرگز به زبان نیاید

مثل نسیم ملایم ساکت ونامرئی می گذرد

وهمه چیز را بر سر راه خود تکان می دهد

من عشق را به زبان اوردم

وقلبم را برای اوگشودم

سرد و لرزان با ترسی مرگبار

و او رفت...

بعدها مسافری بر سر راهش پیدا شد

ساکت و نامرئی،مثل باد

و او،عشق مسافر را پذیرفت

نه،هرگز عشقت را باز گو نکن!


نوشته شده در پنج شنبه 91/9/2ساعت 6:40 عصر توسط شایان و میلاد نظرات ( ) | |

Design By : LoxTheme.com