سفارش تبلیغ
صبا

اخراجی های عشق

عــــــــــشق چیزی است که

بیــــــــــشتر از هر چـــــــیزی

داشـــتنش را دوســت داریم 

و بیـــــــــشتر از هرچیــــــزی

دادنـــــش را دوســــت داریم

و هـــــیچ کس درنـــمی یـابد

که عشق همان چیزی است

که همـــــواره داده می شود

و پـــــــــذیرفته نـــــمی شود

"جبران خلیل جبران"

sh 


نوشته شده در پنج شنبه 91/9/9ساعت 8:39 عصر توسط شایان و میلاد نظرات ( ) | |

Design By : LoxTheme.com