سفارش تبلیغ
صبا

اخراجی های عشق

عشق یعنی وختها از درون

عشق یعنی سوختن و ساختن

عشق یعنی عقل و دین را باختن

عشق یعنی دل تراشیدن از گل

عشق یعنی گم شدن در باغ دل

عشق یهنی تم ملامت کت مرا

عشق یعنی می ستایم تو را

عشق یعنی در پی تو در به در

عشق یعنی یک بیابان دردسر

عشق یعنی با تو آغاز سفر

عشق یعنی قلبی اماج خطر

عشق یعنی تو بران از خود مرا

عشق یعنی باز میخوانم تورا

عشق یعنی بگذری از آبرو

عشق یعنی کلبه های آرزو

عشق یعنی با تو گشتن هم کلام

عشق یعنی شاخه ای در سبد

عشق یعنی دل سپردن تا ابد

عشق یعنی سروهای بلند

عشق یعنی خار ها هم گل کنند

عشق یعنی تو بسوزانی مرا

عشق یعنی سایه بانم تورا

عشق یعنی بشکنی قلب مرا

عشق یعنی میپرستم من تورا

عشق یعنی آن نخستین حرف ها

عشق یعنی در میان برف ها

عشق یعنی یاد آن روز نخست

عشق یعنی هر آن چه از آن در یاد تو

عشق یعنی تک درختی در کویر

عشق یعنی عاشقانی به زیر

عشق یعنی بگذری از هفت خان

عشق یعنی آرش و تیر و کمان

عشق یعنی بی پروا شدن

سعی از قطره تا دریا شدن

تقدیم به بلند ترین عشقم مـــــــــــــــــــــــــــادر

میم مثل مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادر...

عاشقتم

.

.

.

SH & M


نوشته شده در چهارشنبه 91/5/4ساعت 12:57 عصر توسط شایان و میلاد نظرات ( ) | |

Design By : LoxTheme.com